- - - Divnýho - - -

* * * Foto - Havěť_2 * * *

. . . překvápko pro (nevítané) návštěvy ;-) . . .

Ne, že by se tohle vyskytovalo u mě doma, ty potvory Vám vlezou všude, ale mám kamaráda, a ten si je pěstuje ... :-)

havet2   havet2   havet2

havet2   havet2   havet2

havet2   havet2   havet2

O kousek dál

Zpět na fotky   Zpátky na stromy

© Divnej, 2000 - ver. 4.3 - edit. 30.08.2007 - optim. IE, 1024x768, TC