- - - Divnýho - - -

* * * Foto - Vandr_5 * * *

. . . stále putujem a nová zem nás všude vítá . . .

... hlavu vzhůru, rok uplyne jako voda ... a pak? ... pak poplyne další ...   Ng - visící Damoklův meč nebezpečí totálního úklidu   Xipe hlídá :-)

Romantika jarní Oupoře   Chlorofyl se nezapře   Státem uznaný strom

Divoká krása   Potoční rezervace   Křivoklátská kytka - že by Kyčelnice :-)   Zub času hlodá pískovec

Mechovatá soutěska   Sv a Via Ferrata po Česku  Já   Vedrem a cestou zmožený Řš :-)

Kostelík   Otec, syn a Duch svatý   Zdobené dveře   Sv - dobrota sama, i když nůž v pravici vypadá výhružně :->

Čechy krásné, Čechy mé ...   Tři z vandru a pes :-)   V zámecký restauraci cpali Bobuli pravou svíčkovou

Přežít ...   Víra je mocná, církev majetná :-)   Jizerky - Čihadla

Bafnout to na mě večer ... :-)   Oči jak baterky, zobákem klape ...   Bubo bubo - Výr velký

O kousek dál

Zpět na fotky   Zpátky na stromy

© Divnej, 2003 - ver. 4.3 - edit. 30.08.2007 - optim. IE, 1024x768, TC